Cenník

Prehľad cien a poplatkov:

Kurz prvej pomoci                                            20 €
Správny poplatok za skúšku                           33 € (kolok)
Doplnkový výcvik (kondičná jazda)              15 € / 45min

Celková cena výcvikového kurzu                   830 €

Úhrada výcviku je možná aj na splátky, bez navýšenia za podmienok ktoré budú dohodnuté na začiatku výcviku.

Termín začatia nového kurzu : 0908 988 317

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close