Služby

Autoškola Elita zabezpečuje výcvik žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia skupiny B – motorové vozidlá do 3500kg.

Praktickému výcviku predchádza nácvik jednotlivých úkonov pomocou najmodernejšieho autotrenažéra s digitálnou videoprojekciou, ktorý autoškola vlastní.

Samotná výučba v premávke je zabezpečená vozidlami:

Toyota Yaris

Hyundai i30

Teoretická časť výcviku spĺňa najnáročnejšie požiadavky klientov a ako učebné pomôcky sa okrem klasických učebníc využívajú aj multimediálne CD – učebnice a videoprojekcia.

Celým kurzom Vás sprevádzajú skúsení inštruktori, ktorých prvoradým cieľom je urobiť výučbu atraktívnou a zaujímavou pre širokú skupinu klientov. Uprednostňujeme predovšetkým individuálny prístup k študentom, a to v spôsobe výučby, spôsobe úhrady ceny kurzu, ale aj celkovej dĺžke trvania výcviku. Naša autoškola zároveň zabezpečuje kurz prvej pomoci prostredníctvom lektorov Červeného kríža.

Všetky učebné pomôcky sú bezplatne poskytnuté pri zápise do kurzu.

Testy si môžete neobmedzene bezplatne vyskúšať na stránke: www.testynavodicak.eu

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close