Kontakt

AUTOŠKOLA ELITA, s.r.o.
sídlo: A. Prídavku 24, 080 01 Prešov
IČO: 44658940
zápis Obch.register Prešov, vl. č. 21303/P, odd.Sro
Róbert Kirchner
prevádzka: Bajkalská 30
080 01  Prešov
tel. č.: 0908 988 317
autoskola.elita@gmail.com

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close